Prin magazinul alimentar tip "economat" oferim membrilor alimente de bază : ulei,zahăr, orez, făină albă,făină de mălai, tomate și paste făinoase fără adaos comercial.


Programul de funcționare al magazinului alimentar este :

 luni : 8-13 livrare produse alimentare membrilor asociați din mediul rural

 luni : 13-16

 marți - vineri :  8-16 

 


Membri C.A.R.P. sunt deserviți pe bază de abonament care include 6 prestații din care o prestație este gratuită.Costul unui abonament de 6 prestații este de 45 de lei pentru bărbați și 50 de lei pentru femei.
 

 

 

 


 
Aprovizionarea localităților rurale cu produse alimentare se face de în ziua de luni a fiecăreri săptămâni odată la 2 luni. La sucursalele Ghelar și Teliuc și orașul Călan avem organizate puncte de vânzare a produselor alimentare la dispoziția celor peste 1200 de asociați și a membrilor lor de familie. 


 
Trimestrial se organizează caravane medicale pentru consultații și testarea stării de sănătate.Cu microbuzul de 8 ori pe lună se efectuează servicii de transport a membrilor la Centrul Medical Social. 


Cu microbuzul se organizează excursii familiale și activități de transport la cererea membrilor asociațo pentru rezolvarea unor nevoi personale și se face plata creditelor contractate de către membri din sucursalele C.A.R.P. Ghelari,Teliuc și Călan.