Consiliul Director își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, programelor de lucru trimestriale,...
Sub conducerea președintelui ședințele de lucru de regulă se țin lunar și când se fac analize se stabilesc măsuri și modalități de acțiune cu contribuția consilierilor aleși de AGR pe perioadă de 4 ani.
Pentru realizarea obiectivelor strategice planificate și înfăptuirea deciziilor, Consiliul Director se folosește de sprijinul a 32 de colaboratori voluntari.
Managementul asociației se bazează pe un sistem de lucru evidențiat prin următoarele instrumente de guvernare :
a)Strategie pe termen lung și mediu cu o tematică bine conturată :
       - Întărirea capacității de management în toate domeniile de activitate ale asociației.
     - Stabilizarea activităților financiar-gospodărești și administrative și executarea anuală în condiții de eficiență a Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.).
   - Consolidarea și dezvoltarea acțiunilor de creditare și diversificarea ofertelor de împrumuturi rambursabile.
    - Măsuri și acțiuni pentru buna desfășurare a activității unităților prestatoare de servicii sociale și medicale.
      - Relații de informare, comunicare și documentare.
      - Evaluarea și controlul economico-financiar al activităților.
      - Dezvoltare, investiții, dotări, reparații și întreținere a patrimoniului.
      - Organizarea activităților de socializare, manifestări cultural educative, distractive și de agrement.
     
b)În practică ne bazăm ca în structurile și organigrama unității să lucrăm cât mai eficient având și alte instrumente folosite în actul de guvernare :
      - Regulament de organizare și funcționare a Centrului Medical Social
      - Regulament de organizare a excursiilor și acțiunilor de socializare
      - Regulament de funcționare a comisiei de supraveghere a derulării creditelor