Despre noi

Date și statistici
 • Data înființării : 1 martie 1959 prin decret nr.204/1951
  -Număr membri fondatori : 866
 • Număr de membri la 01.01.2020 : 10346
 • Zona de influență a C.A.R.P. : urban - Hunedoara și Călan , rural - comunele Ghelar, Teliuc, Toplița, Peștișul Mic, Boșorod,Bretea, Băcia, Batiz,Bunila,Lelese și Lunca Cernii
 • În structura teritorială funcționează 5 sucursale încadrate cu personal angajat cu 2,4 și 6 ore
 • Fondul social : peste 21 milioane RON
 • Patrimoniul asociației este de peste 7,4 milioane RON : construcții,dotări cu aparatură medicală, mobilier și birotică, mijloace de transport auto și obiecte de inventar.
 • Întregul patrimoniu a fost realizat în perioada 1995-2019
  Urmează să se realizeze un Centru de zi în care vor funcționa noi activități de socializare, sală de festivități și spectacole, bibliotecă cu sală de lectură și audiții muzicale, consiliere juridică, de asistență socială, cabinet medical și sală pentru jocuri de șah,rummy și table.

STATUTUL C.A.R.P. "SPERANȚA" HUNEDOARA (extras)

Înființare, scop, organizare
Art.1(1). Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Speranța" Hunedoara carea luat ființă la data de 1 martie 1959 prin decziunea nr.59/1959 a Sfatului Popular de subordonare Regională Hunedoara în baza decretului nr.204/1959, este o asociație liber consimțită, cu caracter civil, cu personalitate juridică, ne-patrimonială, ne-guvernamentală, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială. Ea funcționează pe baza prevederilor Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc a pensionarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.723 din 3 octombrie 2002, a O.G.R. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 privind aociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.502 din 17 noiembrie 2004 privind asociațiile pensionarilor , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1092 din 24 niembrie 2004.
În art.1(2),art.2(1 și 2) se subliniază că asociația face parte din sectorul privat, este asociație nonprofit având caracter social,umanitar și filantropic.
Adresa :

Hunedoara, Bulevardul Corvin nr.12, Bloc A4/2 
Cod poștal 331036
Telefon / Fax : 0254-715834
Email : office at carpsperanta.ro

Cont bancar :

RO 73.RNCB.016201.981.466.0001 la Banca Comerciala - Filiala Hunedoara


Cod fiscal : RO 3628760